Зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернень громадян до керівництва райдержадміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

 

Звернення адресуються керівництву райдержадміністрації, до повноважень якої належить вирішення порушених у зверненнях питань.

 

У зверненні має бути зазначено:

 

прізвище, ім'я, по батькові,

 

місце проживання громадянина,

 

викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи

скарги, прохання чи вимоги.

 

Письмове звернення надсилається поштою або може бути переданим гро­мадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодав­ства.

 

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

 

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

 

До звернення додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду заяви, які після її розгляду повертаються громадянину.

 

Звернення, оформлене без дотримання цих  вимог,  повертається
заявникові  з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять
днів  від  дня  його  надходження.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок

                                                                    Голові  райдержадміністрації

                                                                           Матюшенку О.В.

                                                                     ( або заступнику голови

                                                                           райдержадміністрації,  
                                                                           вказати прізвище заступника,

                                                                           що веде прийом)

                                                                           Петренка Івана Михайло

                                                                           що мешкає за адресою:
                                                                           вул.   Перемоги,   буд. 20, кв. 17
                                                                           м. Гадяч,
                                                                           інваліда Великої Вітчизняної 
                                                                           війни 2 групи
                                                                           (або іншої пільгової категорії)

 

                                                                  Скарга

            Прошу поновити мої конституційні   права на отримання    пільг  (або заборгованості по заробітної платі,  виплат сум відшкодування шкоди потерпілим,  соціальної допомоги, пенсій, субсидій  тощо ), встановлених  Законом України „ Про статус ветеранів війни, гарантіях їх соціального захисту”  ( або іншим законом ) щодо  ( далі вказати  категорію пільговика  / працівника / , яких саме пільг / або прав / позбавлено, ким, в які органи вже звертався з цього приводу та, на думку заявника, не отримав вичерпного роз’яснення або поновлення права).
            Далі необхідно вказати сімейний стан заявника, якщо працює – місце роботи ( назва та адреса підприємства ), а також всі відомості що містять суть порушеного питання.
            Скарга повинна бути підписана особисто заявником з зазначенням дати.
            Якщо звернення колективне, його підписують всі хто прийняв участь. Якщо підписи додаються, то вони повинні бути в оригіналі  ( копії підписів на окремих аркушах не надаються ).
 

 

  
 

 

Дата написання

(подання)                                                                     Особистий підпис автора

                                                                                     звернення або його

                                                                                     довіреної особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Зразок

                                                      

                                                                  Голові райдержадміністрації

                                               Матюшенку О.В.
                                                           (або заступнику голови  

                                                         райдержадміністрації, 

                                                                               вказати прізвище заступника,
                                                                               що веде прийом)
                                                                               Петренка Івана  Михайловича,
                                                                               що мешкає за адресою:
                                                                               вул. Перемоги,   буд. 20, кв. 17
                                                                               м.Гадяч,
                                                                               інваліда Великої Вітчизняної 
                                                                               війни 2 групи
                                                                               (або іншої пільгової категорії )

Заява

            Прошу сприяти у поновленні комунальних послуг з опалення (або газопостачання, енергопостачання, водопостачання, отримання твердого палива тощо) в будинок (квартиру), вказати адресу, коли припинена подача, куди зверталися, яки були вжиті заходи з поновлення місцевою владою і далі необхідно вказати всі відомості, які відображають суть порушеного питання.
            Якщо є заборгованість з оплати за послуги,   вказати суми, чи заключався  договір на реструктуризацію боргів з житлово-комунальними службами, чи користується субсидією на послуги або придбання побутового палива.
            Прошу розглянути ці питання та надати письмову відповідь за адресою (вказати).
 
             

 

 

Дата написання

(подання)                                                                     Особистий підпис автора

                                                                                     звернення або його

                                                                                     довіреної особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок

                                                                 Голові райдержадміністрації

 

                                                                  _____________________________

                                                                            (прізвище,ім”я, по-батькові)

 

                                                                  від ___________________________

                                                                  (прізвище, ім”я, по-батькові)

 

                                                                  Адреса громадянина, що звертається,

                                                                  № телефона.

 

 

 

Пропозиція (зауваження)

 

 

         Викладається суть пропозиції (зауваження) та при потребі автором звернення додаються копії необхідних документів стосовно суті пропозиції (зауваження).

 

 

 

 

 

 

Дата написання

(подання)                                                                     Особистий підпис автора

                                                                                     звернення або його

                                                                                     довіреної особи

Наверх ↑