П Р О Г Р А М А економічного і соціального розвитку Гадяцького району на 2014 рік