Звіт про виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва у Гадяцькому районі на 2018-2020 роки за 9 місяців 2018 року

Версія для друкуВерсія для друку

З метою підтримки малого і середнього підприємництва  в районі здійснюються заходи, спрямовані на реалізацію  Програми розвитку малого та середнього підприємництва у Гадяцькому районі на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням сесії районної ради  22.12.2017.

Робота органів виконавчої влади та місцевого самоврядування за період дії Програми була направлена на  фінансово-кредитну підтримку малого підприємництва, ресурсне та інформаційне забезпечення.

          Аналізуючи стан розвитку малого підприємництва слід відмітити, що в районі за останніми статистичними даними кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення становить 29 одиниць. Частка малих підприємств у загальній кількості підприємств становить 90,2%. Частка найманих працівників малих підприємств 31,3 %.

Частка середніх підприємств у загальній кількості підприємств становить 9,8%. Частка найманих працівників середніх підприємств 68,7%. Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) середніх підприємств 66,7%.

Кількість фізичних осіб підприємців по району становить 593 чол.

На сьогоднішній день більшість підприємців продовжує працювати у сфері торгівлі та сільського господарства.

        Розвивається малий бізнес у галузі сільського господарства. Станом на 01.10.2018р. зареєстровано 58 фермерське господарство, площа землі в обробітку -  8,7 тис. га. Кількість створених у 2018 році фермерських господарств – 4.

Для сприяння реалізації державної політики у сфері розвитку малого підприємництва запроваджено щоквартальний моніторинг виконання заходів Програми, в рамках виконання яких здійснюється подальша реалізація державної регуляторної політики. Підготовка проектів регуляторних актів в Гадяцькому районі проводиться розробниками відповідно до затверджених планів.

При розробці регуляторних актів проводиться Аналіз регуляторного впливу, їх оприлюднення та громадське обговорення з метою одержання зауважень і пропозицій. Проекти  розпоряджень  голови райдержадміністрації, що носять регуляторний характер  разом з Аналізом регуляторного впливу обов’язково направляються на погодження до Державної регуляторної служби України. Прийняті регуляторні акти реєструються в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області.

Щоквартально оновлюється Реєстр діючих регуляторних актів райдержадміністрації, який розміщено на офіційному сайті райдержадміністрації   в розділі  «Регуляторна політика». На сьогоднішній день  діє 7 розпоряджень голови райдержадміністрації, що носять регуляторний характер.  Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

Протягом 9 місяців 2018 року прийнято 1 розпорядження голови райдержадміністрації, що носить регуляторний характер.

          При райдержадміністрації працюють телефони «Довіри», «гаряча» та «пряма» телефонні лінії.

          В районі створений та діє Відділ - Центр надання адміністративних послуг, який здійснює свою діяльність згідно з Законом України «Про адміністративні послуги», актами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими документами у сфері надання адміністративних послуг. З метою виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги» у районі проведено організаційні заходи щодо налагодження ефективної роботи Центру, у тому числі збільшено штатну кількість працівників Центру, забезпечено матеріально-технічними засобами, організовано постійне інформування споживачів через засоби масової інформації.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» визначено перелік з 50 адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через Центр.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1395-р «Деякі питання надання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» райдержадміністрацією проведено всі дії задля реалізації реформи децентралізації та можливості прийняття райдержадміністрацією повноважень у сфері державної реєстрації у встановлені законодавством строки. Працівники Центру отримали електронні цифрові підписи для роботи в Державних електронних реєстрах суб’єктів надання послуг. Також працівників Центру підключено до електронних реєстрів Міністерства юстиції України: Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців.

За 9 місяців 2018 року  до Центру звернулось 10045 суб’єктів звернень для отримання адміністративних послуг. Найпоширенішими є адміністративні послуги у сфері реєстрації права власності та бізнесу, надання відомостей з Державного земельного кадастру, оформлення субсидії. Позитивним є факт, що всі адміністративні послуги надано у терміни, передбачені чинним законодавством.

            Гадяцькою міськрайонною філією Полтавського ОЦЗ реалізуються заходи з підготовки та розширення потенціалу малого підприємництва та адаптації незайнятого населення до умов ринкової економіки. З метою розповсюдження знань щодо започаткування та ведення власної справи за          9 місяців 2018 року проведено 39 семінарів з орієнтації  на підприємницьку діяльність. Розповсюджуються посібники „Як скласти бізнес-план” та „Підприємництво: етапи розвитку».

       З метою ресурсного забезпечення суб’єктів малого і середнього підприємництва, постійно відбувається оприлюднення даних комунального майна, земельних ділянок, що підлягають продажу чи передачі в оренду.

         У відповідності з Законом України «Про державну підтримку малого та середнього підприємництва» в районі створено Гадяцький районний фонд підтримки підприємництва.

         Фонд надає бюджетні кошти суб’єктам підприємницької діяльності на конкурсних засадах, за умови забезпечення виконання зобов’язання їх повернення.

         Гадяцький районний фонд підтримки підприємництва (ГРФПП) проводить на протязі року відбір проектів господарювання на отримання державної фінансової підтримки для їх реалізації у сферах:

      - виробництва;

 - побутового обслуговування;

 - впровадження інноваційно-інвестиційних проектів;

 - сільськогосподарського розвитку;   

 - розвитку туризму та ін.

За 9 місяців 2018 року через ГРФПП вже надана фінансова підтримка на безвідсотковій поворотній основі 5 суб’єктам підприємницької діяльності на загальну суму 850,0 тис. грн., в тому числі 550,0 тис. грн. кошти районного бюджету, 150,0 тис. грн.  кошти сільського бюджету, та 150,0 тис.грн. – кошти ОТГ.

         Протягом  року суб’єкти підприємницької діяльності повертають бюджетні кошти згідно затверджених графіків. Щоквартально проводиться перевірка реалізації виконання проектів підприємців. Заборгованість по погашенню фінансової підтримки відсутня.

Наверх ↑