Структурні підрозділи

Версія для друкуВерсія для друку
Відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації
 

 

Відділ організаційно забезпечує діяльність районної держадміністрації щодо комплексного соціально-економічного розвитку території та реалізації державної політики у визначених законодавством сферах управління.

Складає проекти перспективних та поточних плані роботи, основних заходів районної державної адміністрації, узагальнює пропозиції заступників голови, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, сприяє їх реалізації.

Проводить в межах компетенції необхідну роботу по формуванню кадрового резерву апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації. Готує документи для організації стажування, призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату, керівників управлінь і відділів.

Вивчає стан роботи, контролює виконання органами самоврядування делегованих повноважень, готує з цих питань відповідні довідки, пропозиції та інші матеріали.

Організовує підготовку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Адреса: вул.Лесі Українки, 2, м. Гадяч

e-mail: gadiach_org@adm-pl.gov.ua
 

 

 

 Відділ правової роботи, діловодства та контролю

апарату райдержадміністрації

 

Основні завдання:

документування управлінської діяльності райдержадміністрації;

організація  діловодства,  забезпечення  єдиного порядку роботи з документами в апараті райдержадміністрації відповідно  до чинних правил;

здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади в частині здійснення ними повноважень райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади (далі територіальні органи центральних органів виконавчої влади та органи місцевого самоврядування) актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації та райдержадміністрації (далі - документи) та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також аналіз причин порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення ;

підготовка інформаційно-аналітичних та інших матеріалів з питань виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

інформування голови райдержадміністрації про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

здійснення опрацювання письмових звернень, документів особистого та виїзного прийому громадян керівництвом райдержадміністрації, звернень громадян по прямій та «гарячій» телефонних лініях, телефону «Довіри» та телефону для осіб з обмеженими фізичними можливостями, їх належне оформлення і зберігання протягом визначеного терміну;

 підготовка  проектів  розпоряджень  і  доручень   голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу, а   також   редагування   текстів   проектів   розпоряджень    голови  райдержадміністрації,        і перевірка відповідності їх проектів вимогам Інструкції  з питань діловодства в апараті райдержадміністрації   і Регламенту районної державної адміністрації;

    надання  методичної  допомоги  в  організації  роботи  з питань,  що   належать   до   компетенції   відділу,   структурним підрозділам      райдержадміністрації,      міськсільвиконкомам;

   здійснення контролю за дотриманням чинних правил  роботи з документами у структурних підрозділах райдержадміністрації.

e-mail: gadiach_rda@adm-pl.gov.ua

e-mail: gadiach_zvg@adm-pl.gov.ua 

Адреса: вул.Лесі Українки, 2, м. Гадяч   


 

 
 

 

 


 

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації

Адреса: вул.Шевченка, 5, м. Гадяч


Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації

 

Забезпечує правильну організацію бухгалтерського обліку у відповідності з інструкцією по бухгалтерському обліку в установах, які фінансуються з державного бюджету, здійснює контроль за збереженням основних засобів, малоцінного та швидкозношуючого інвентарю і інших матеріальних цінностей в місцях їх зберігання і експлуатації.

Адреса: вул.Лесі Українки, 2, м. Гадяч

 


 

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи та цивільного захисту райдержадміністрації
 

Забезпечення виконання Законів України. інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Планування, організація і контроль за мобілізаційною підготовкою відповідних галузей національної економіки.

Ведення секретного діловодства.

Здійснення контролю за станом режиму секретності в райдержадміністрації.

Адреса: вул.Лесі Українки, 2, м. Гадяч

e-mail: gadiach_ns@adm-pl.gov.ua


 

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

Основні завдання:

  • - здійснення державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх і запобігання дитячої бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми;
  • - визначення пріоритетних напрямів у захисту прав неповнолітніх, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові дітей, запобігання дитячій бездоглядності та профілактика правопорушень серед неповнолітніх на відповідній території;
  • - розроблення і здійснення самостійно та разом з іншими структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян заходів, спрямованих на поліпшення становища і соціального захисту неповнолітніх, забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх, запобігання бездоглядності та вчиненню ними правопорушень, усунення причин, що породжують ці явища, а також здійснення контролю за виконанням цих заходів;
  • - координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх та організації роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності та правопорушенням серед них;
  • - формування громадської думки щодо поліпшення становища неповнолітніх, профілактики їх правопорушень, сприяння реалізації державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх.
  • e-mail: gadiach_ssd@adm-pl.gov.ua

 


 

Відділ  житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації

 

Реалізація державної політики у сфері містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва.

 

Аналіз стану містобудування та території району, організація розроблення проектної документації,  експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку, генеральних планів населених пунктів району та містобудівних программ.

 

Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій та забудови населених пунктів району, поліпшення їх архітектурного вигляду.

 

Забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування, норм та правил забудови населених пунктів району.

 

Організація у межах своїх повноважень охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури та містобудування.

Адреса: вул.Шевченка, 5, м. Гадяч

e-mail: gadiach_arh@adm-pl.gov.ua

 

 

 
 

 

 

 

 


 

Фінансовий відділ райдержадміністрації
 

Основними завданнями  фінансового відділу   Гадяцької районної державної адміністрації є:

    забезпечення реалізації державної бюджетної політики на  території Гадяцького району;

розроблення в установленому порядку проекту районного бюджету;

    підготовка розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд  Гадяцькій районній державній адміністрації;

    забезпечення ефективного і цільового  використання бюджетних коштів;

   розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

   проведення разом з іншими структурними підрозділами аналізу фінансово-економічного стану  Гадяцького району, перспектив його подальшого розвитку;

    здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;

  здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджету  в межах  Гадяцького району, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Адреса: вул. Чапаєва, 10, м. Гадяч

 


 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
 

ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ :

1. забезпечення реалізації державної політики  соціального захисту населення на відповідній території.

 

2. здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно – роз’яснювальної роботи ;

3. забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць;

 

4. організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам   війни  та  праці,   одиноким   непрацездатним  громадянам,   забезпечує надання   населенню  субсидій  для   відшкодування   витрат  на  оплату  житлово - комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

 5. забезпечує    надання  відповідно до законодавства   державної        допомоги      сім'ям   з   дітьми, державної   соціальної  допомоги   малозабезпеченим   сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, а також інших видів державної допомоги;

 6. здійснює відповідно до законодавства грошові компенсаційні  виплати   інвалідам на бензин, ремонт і технічне   обслуговування     автомобілів та на    транспортне   обслуговування , а також відшкодування   вартості  санаторно-курортного лікування деяким категоріям  громадян;

7.  в установленому порядку  формує базу даних Єдиного державного автоматизованого реєстру  осіб, які мають право на пільги, та веде їх персоніфікований облік;

 

8. забезпечення виплати передбачених законодавством компенсацій та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

9. сприяє   веденню  персоніфікованого   обліку      у   системі загальнообов'язкового         державного пенсійного страхування;

10. організовує матеріально-побутове обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці,  їх  санаторно-курортне лікування,  забезпечує  інвалідів  в  установленому порядку транспортними засобами, засобами пересування та реабілітації;

 

11. забезпечує у межах своїх повноважень додержання  законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист та соціальне  обслуговування населення, у тому числі громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

 

12.забезпечує діяльність комісії з розгляду питань, пов”язаних з наданням статусу учасника війни;

 

13. видає відповідні посвідчення ветеранам війни, праці та іншим категоріям громадян;

 

14. забезпечує у разі потреби влаштування до будинків-інтернатів громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів;

 

15. формує Централізований  банк даних з проблем  інвалідності;

 

16. організовує і проводить консультації,  розглядає звернення громадян, підприємств,   установ  та  організацій   з   питань,   що   належать  до  його компетенції, вживає відповідних заходів до усунення причин, які викликають скарги;

 

17. забезпечує виконання функцій головного розпорядника коштів місцевого бюджету на здійснення заходів з виконання державних програм соціального  захисту населення  за рахунок  субвенції  з державного бюджету  місцевому бюджету.

Адреса: вул.Полтавська, 44, м. Гадяч

 

Сектор освіти райдержадміністрації
 
Реалізація державної політики галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району.

Створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти .

Здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах території району і належать до сфери управління державної адміністрації та координація діяльності цих навчальних закладів.

Зміцнення матеріальної бази навчальних закладів.

Аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення районної програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми.

Організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів. підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району.

Адреса: вул. Гетьманська, 31, м. Гадяч

 


Архівний сектор райдержадміністрації

 

Основні функції:

- забезпечення постійного зберігання, обліку та охорони документів Національного архівного фонду

- організація роботи, пов'язаної з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього

- перевірка роботи архівних підрозділів і служб діловодства в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надання зазначеним підрозділам і службам методичної допомоги в організації діловодства та зберіганні документів

- розгляд в установленому законодавством порядку звернень громадян

- видача архівних довідок, копій документів та інше

Зразки заяв

Адреса: вул. Чапаєва, 8, м. Гадяч, Полтавська обл., 37300
Тел.: (05354) 2-24-04, e-mail: gadiach_arhiv@adm-pl.gov.ua
Графік роботи: понеділок - четвер з 8-00 до 17-15 (перерва з 12-00 до 13-00), п’ятниця з 8-00 до 16-00 (перерва з 12-00 до 13-00)
Прийом громадян: щовівторока з 13-00 до 16-00, щочетверга з 9-00 до 12-00.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕКТОР

Сектор культури, молоді та спорту райдержадміністрації
 
Забезпечення та території району свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та самодіяльної творчості.

Збереження національно-культурної самобутності, народних традицій та звичаїв, забезпечення охорони пам’яток історії та культури.

Прогнозування і визначення перспектив комплексного розвитку мережі різних за видами діяльності і формою власності закладів, підприємств та організацій культури.

Проведення роботи по естетичному вихованню дітей та юнацтва, розвитку їх музичної, художньої, хореографічної освіти, формування здорових потреб і високих естетичних смаків.

Адреса: вул. Гетьманська, 11, м. Гадяч

e-mail: hadiach.vkt@adm-pl.gov.ua

 

 

Наверх ↑