ПОРЯДОК проведення виїзних прийомів громадян керівництвом районної державної адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

 

П О Р Я Д О К

проведення  виїзних прийомів громадян керівництвом районної державної адміністрації

 

        1. Голова районної державної адміністрації та його заступники здійснюють виїзні прийоми громадян відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про звернення громадян” (із внесеними змінами), Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008” „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.

відповідно до розподілу функціональних повноважень.

2. Загальний відділ апарату райдержадміністрації, на основі поданих пропозицій, розробляє і подає на затвердження голові графік  виїзних прийомів громадян  головою районної державної  адміністрації та його заступниками.

3.  Прийом громадян проводиться відповідно до  розробленого графіка у визначні дні за місцем їх роботи та  проживання, про що громадяни заздалегідь ( за 2-3 дні до його проведення) повідомляються через засоби масової інформації або іншим способом.

        4. Для оперативного розгляду пропозицій , заяв і скарг  на виїзний прийом громадян можуть залучатися начальники структурних підрозділів райдержадміністрації.

 5.  Попередній запис на виїзний прийом проводить відповідальний працівник  за роботу із зверненнями громадян  апарату райдержадміністрації, підприємств, організацій та інших установ.

        6. Громадяни зобов’язані в усній чи письмовій формі, особисто, повідомити  відповідальному працівнику своє прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, зміст пропозиції, заяви чи  скарги. Якщо громадянин звертається не особисто, а через уповноважену ним особу, ці повноваження повинні бути оформлені  відповідно до чинного законодавства.

       7.Відповідальний працівник всебічно вивчає питання, з яким громадянин  має намір звернутися до керівництва райдержадміністрації, здійснює запис або, при необхідності, дає відповідні роз’яснення щодо шляхів його  подальшого  вирішення, формує загальний список.

        8. Запису на виїзний прийом не підлягають громадяни:

       які відмовилися повідомити інформацію, зазначену в пункті 5 цього Порядку;

визнані судом недієздатними, при  наявності такої інформації у райдержадміністрації ( стаття 8 Закону України „Про звернення громадян”);

       щодо яких прийнято рішення про припинення розгляду звернень

(стаття  8 Закону України „Про звернення громадян”);

які оскаржують рішення загальних зборів колективних сільськогосподарських підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а також рішення вищих державних органів ( стаття 16 Закону України „Про звернення громадян”);

звернення яких знаходиться в стадії розгляду, а остаточне рішення по них ще не прийнято.

        9. Оформлені картки  виїзних прийомів передаються наступного дня у загальний відділ апарату райдержадміністрації для їх подальшого опрацювання   та направлення  на розгляд відповідно до змісту доручення.

        10. Позачергово приймаються Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної праці, Герої України та інваліди Великої Вітчизняної війни, а також ветерани війни і праці, інваліди, постраждалі від аварії на ЧАЕС, багатодітні  та одинокі матері.

 

Наверх ↑