П О Р Я Д О К організації та проведення особистого прийому громадян в районній державній адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

 

П О Р Я Д О К

організації та проведення особистого прийому громадян в районній державній адміністрації

 

       1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян в районній державній адміністрації.

       2. Особистий прийом громадян керівництвом  райдержадміністрації проводиться згідно з затвердженим графіком в установлені дні з 9-00 до 12-00 год. у приміщенні райдержадміністрації, що знаходиться за адресою: м. Гадяч, вул. Л.Українки,2.

        Організація  та проведення особистого прийому громадян керівниками відділів, управлінь райдержадміністрації здійснюється у визначені дні та години, відповідно до  графіка та в порядку, визначеному  керівниками цих установ.

         Головою райдержадміністрації проводиться першочерговий прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни.

         3. Інформація про порядок  і графік особистого прийому  керівництвом районної державної адміністрації публікується у районній газеті „Гадяцький вісник” та  розміщується у фойє  райдержадміністрації в доступному для вільного огляду місці.

         4. Запис на прийом до голови райдержадміністрації  здійснює відповідальний працівник райдержадміністрації у визначений день прийому громадян.

         5. Під час  запису громадян на особистий прийом до голови райдержадміністрації з’ясовується прізвище, ім’я та по батькові  громадянина, місце проживання, короткий зміст порушеного питання, результати попереднього розгляду питання ( якщо громадянин звертався раніше), вивчаються  документи, інші матеріали, що подаються громадянином  особисто для   обґрунтування свого звернення, заповнюється  картка особистого  прийому  встановленого зразка.

         Не допускається з’ясування даних про особу громадянина, які не відносяться до  змісту  звернення.

         Якщо громадянин звертається не особисто, а через уповноважену ним особу, ці повноваження повинні бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства та надані цією особою.

          6. У разі повторного звернення громадянина на особистий прийом  відповідальним працівником загального відділу апарату райдержадміністрації   вивчаються архівні матеріали з порушеного питання та готується  їх підбірка.

          Повторний особистий прийом громадянина з питань,  які вже розглядалися керівництвом райдержадміністрації, проводиться у разі, коли питання, порушене у першому обґрунтованому зверненні, потребує додаткового роз’яснення або виникли обставини, що унеможливили вирішення питання по суті.                    

          7. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні як  їх представники,  повноваження яких оформлені в установленому порядку, так і особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами (за бажанням останніх).   

          8. Посадова особа, яка здійснює особистий прийом, для забезпечення кваліфікованого розгляду  поставлених відвідувачем питань, може залучити до їх з’ясування  працівників відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації або одержати від них потрібну інформацію, яка необхідна для розгляду питань, порушених у зверненні громадянина.

           9. Особи, визнані судом у встановленому порядку недієздатними, на прийом без участі їхніх законних представників не допускаються.

           10. У випадку, коли порушене громадянином питання неможливо вирішити  безпосередньо на особистому прийомі  через його складність і  необхідність додаткового вивчення, заявник  може викласти суть звернення у формі письмової  заяви для подальшого розгляду.

           Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень.

           Про результати розгляду звернення заявник повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

           11.Запису на  особистий прийом не підлягають громадяни:

           - визнані судом недієздатними при наявності такої інформації у загальному відділі апарату райдержадміністрації ( ст. 8 Закону України „Про звернення громадян”);

           - стосовно яких прийнято рішення про припинення розгляду звернень (ст.8 Закону України „Про звернення громадян”);

           - які оскаржують рішення загальних зборів колективних сільськогосподарських підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а  також рішення вищих державних органів (стаття 16 Закону України „Про звернення громадян”);

          - звернення яких знаходяться на розгляді і остаточне рішення по них ще не прийнято;

          - якщо питання , з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції райдержадміністрації, то в цьому випадку відповідальний працівник  загального відділу апарату райдержадміністрації надає роз’яснення щодо шляхів їх вирішення по суті, із зазначенням органів державної влади або місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ, куди в подальшому необхідно звернутися заявникові ;

           - при порушенні терміну подання скарги до органу вищого рівня ( стаття 17 Закону України „Про звернення громадян”);

           - при повторному зверненні з одного і того ж питання, якщо перше  вирішено  по суті або  на нього надано аргументоване роз’яснення відповідно до чинного законодавства.

           12. До проведення особистого прийому громадян  відповідальний працівник апарату райдержадміністрації готує картки заявників особистого прийому, якщо заявники з цього питання зверталися до райдержадміністрації раніше - добірку матеріалів, а також іншу довідкову інформацію. якщо заявники з цього питання зверталися до райдержадміністрації раніше, а також іншу довідкову інформацію.

            13. Відповідальний працівник апарату райдержадміністрації забезпечує:

            позачерговий прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної праці, інвалідів Великої  Вітчизняної війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, громадян з обмеженими фізичними можливостями та громадян, які прибули на прийом з інших районів області;

            своєчасне інформування осіб, які записалися на особистий прийом, про перенесення з поважних причин часу и дня прийому громадян керівництвом районної державної адміністрації.

            14. Посадова особа, яка проводить  прийом громадян, керується законодавчими та іншими нормативними актами, в межах своєї компетенції має право, за результатами розгляду, прийняти одне з таких рішень:

            задовольнити прохання чи вимогу й повідомити відвідувача про порядок  і термін виконання прийнятого рішення;

            відмовити в задоволенні  прохання чи вимоги, повідомивши заявника про мотиви  і порядок оскарження прийнятого рішення;

            прийняти письмову заяву або скаргу ( якщо питання потребують додаткового вивчення і перевірки) і  пояснити відвідувачеві причини неможливості  розв’язання  питань під час особистого прийому та подальший порядок і термін  розгляду його звернення.      

             15. Посадова особа, яка поводить прийом громадян, керується законодавчими та іншими нормативними актами, в межах своєї компетенції має право, за результатами розгляду, прийняти одне з таких рішень:

              задовольнити прохання чи вимоги,  повідомивши заявника про порядок і терміни виконання прийнятого рішення;

              відмовити в задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши заявника про мотиви відмови і порядок оскарження прийнятого рішення;

              прийняти письмову заяву або скаргу ( якщо питання потребують додаткового вивчення і перевірки) і пояснити відвідувачеві причини  неможливості роз’яснення питань під час особистого прийому та подальший порядок і термін розгляду його звернення.

              16. Діловодство за зверненнями громадян на особистому прийомі проводиться  відповідно до «Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в апараті та  структурних  підрозділах  райдержадміністрації» затвердженої  розпорядженням  від 26.09.2005  № 513.

 

Наверх ↑