ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Версія для друкуВерсія для друку

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта» повідомляє про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Продовження видобування на Харківцівському родовищі (Середняківське, Західно- Харківцівське і Східно-Харківцівське скріплення) корисних копалин – вуглеводнів (нафта, газ, розчинений у нафті, газ природний, конденсат, супутні – етан, пропан, бутани), експлуатація відповідного обладнання. 
В адміністративному відношенні Харківцівське родовище розташоване на території Харковецької, Сарської сільських рад та Петрівсько-Роменської сільської ради (ОТГ) Гадяцького району Полтавської області, в 15 км на південний захід від районного центру м. Гадяч. 
Установка попередньої підготовки нафти (УППГ-2) Харківцівського родовища розташована біля с. Харківці Гадяцького району Полтавської обл. на землях Харковецької сільської ради. 
Площа ліцензійної ділянки Харківцівського родовища згідно Дозволу на спеціальне користування надрами № 1643 від 12.11.1998 р. (переоформлено) складає 35,9 км2 , а уточненими сучасними програмними засобами площа в межах координат спеціального дозволу складає 36,6 км2. 
Планованою діяльністю передбачена розробка покладів наявним фондом свердловин. В межах Харківцівського родовища за весь період пошуково-розвідувальних та експлуатаційних робіт пробурено 25 свердловин, із яких: 8 пошукових, 7 розвідувальних, 2 параметричні свердловини, 8 експлуатаційних свердловин. Станом на 01.01.2019 року передані на баланс НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта» і обліковуються у фонді 18 свердловин Харківцівського родовища. Експлуатаційний фонд Харківцівського родовища складається з восьми газових свердловин – шість діючих, дві в бездії. В спостережному фонді знаходяться чотири свердловини, в очікуванні ліквідації з геологічних причин – одна свердловина, інші ліквідовані після буріння та після експлуатації. 
Для збору продукції газоконденсатних свердловин, індивідуального заміру дебіту свердловин по газу і конденсату та транспортування продукції свердловин по продуктопроводу на площадку РПГРС експлуатується установка попередньої підготовки газу-2 (УППГ- Харківці) Харківцівського родовища. 
З надр Харківцівського родовища станом на 01.01.19 р. видобуто – 2 880 млн. м3 природного газу; 647 тис.т конденсату; 43 тис.т нафти та 16 млн. м3 розчиненого газу. Прогнозний видобуток вільного газу за період з 2018 року по 2168 рік розробки становитиме 4732,77 млн. м3 , конденсату – 688,79 тис. т, нафти – 83,37 тис. т, розчиненого газу – 32,01 млн. м3 . 
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання 
Юридична особа: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „УКРНАФТА”, код ЄДРПОУ 00135390, юридична адреса: 04053, м. Київ, Шевченківський р-н, пров. Несторівський, 3-5, Голова правління ПАТ «Укрнафта» Роллінс Марк Ендрю, контактний номер телефону: +380445061044. 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України Місцезнаходження: вул. Митрополита Василя Липківського,35, м. Київ, 03030
Тел.: +38 (044)206-20-89, контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 
Висновок з оцінки впливу на довкілля, в якому визначена допустимість провадження даної планованої діяльності з видобування корисних копалин, що видається Міністерством екології та природних ресурсів України
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань 
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання відбудуться

11.06.2019 року о 12 годині 30 хвилин, в приміщенні Reikartz Галерея Полтава, вул.Європейська,7, м.Полтава, Полтавська область, 36000
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 
Міністерство екології та природних ресурсів України Місцезнаходження: вул. Митрополита Василя Липківського,35, м. Київ, 03030 Тел.: +38 (044)206-20-89, контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство екології та природних ресурсів України
Поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського,35, м. Київ, 03030, Електронна адреса: m.shimkus@menr.gov.ua, тел.: +38 (044)206-20-89, контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу) 
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 188 аркушах. ________________________________¬-_____________________________________ 
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) _________________________________-____________________________________ 
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
Ознайомлення зі Звітом з оцінки впливу на довкілля можливо щоденно, крім вихідних, з «27» травня 2019 р., за адресою: 37300, Полтавська, обл., Гадяцький р-н, м. Гадяч, вул. Шевченка, буд. 5, кабінет 206 тел. (05354) 2-09-27.
Контактна особа – Єрьоміна Ірина Миколаївна 
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

Наверх ↑