Географічні відомості

Версія для друкуВерсія для друку

Гадяцький район знаходиться у межах Полтавської рiвнини Днiпровсько-Донецької впадини. На заходi межує з Лохвицьким, на пiвднi з Миргородським, на сходi з Зiнькiвським районами Полтавської областi, на пiвночi з Липово-Долинським районом Сумської ойвистi.
Територiя району складає 159,5 тис. га. Кiлькiсть населення району 59,871 тис. чол., в т.ч. мiського 24 тис. чол., сiльського 35,871 тис. чол.
На територiї району є двi залiзничнi станцiї: Гадяч i Венеславiвка. Через мiсто проходять траси Київ-Харкiв, Київ-Бєлгород.
Загальна довжина дорiг з твердим покриттям - 510 км, в т. ч. 69,3 км магiстралi.
До складу району входять одна мiська i 27 сiльських рад, яким пiдпорядковано 94 населених пунктiв.
Адмiнiстративний центр - мiсто Гадяч, яке розташоване за 116 км вiд обласного центру.
Точна дата заснування Гадяча невiдома. Першi письмовi згадки про нього зустрiчаються у документах XVII столiття.
Район пересiкає одна з найбiльших рiчок Полтавщини - Псьол з своїми правими притоками Хоролом i Грунню.
Клiмат району рiзко континентальний, середня кiлькiсть опадiв 500 мiлiметрiв. Середня температура +6,5°С, абсолютна температура холоду -34°С, тепла +37°С.
З корисних копалин район багатий на нафту i природний газ,  є поклади будiвельних матерiалiв.
Економiка району аграрного напрямку. В структурi промислового виробництва провiдна роль належить харчовiй промисловостi.
В районi - 117300 га сiльськогосподарських угiдь, у т.ч. 93700 га рiллi. Пiд лiсами знаходиться 26,1 тис. га, пiд водою 576 га.

Наверх ↑